Celulitida a strie - Typ pleti: - Suchá, dehydratovaná